Lupauksemme kestävälle kehitykselle ja laadulle

Kyllä, me pidämme lupauksemme. Laatu on kaiken toimintamme ydin: tuotteen luominen ja kehittäminen, liikekumppaneiden valitseminen, asiakkaiden palveleminen. Yrityksenä olemme sitoutuneet noudattamaan kestävän kehityksen tavoitteita (SDG, Sustainable Development Goals), jotka tunnetaan myös nimellä Global Goals. Kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiot hyväksyivät ne vuonna 2015 maailmanlaajuiseksi kehotukseksi köyhyyden poistamiseksi, planeetan suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki ihmiset elävät rauhassa ja vauraudessa vuoteen 2030 mennessä. Tuotteillamme on ECOCERT- ja V-LABEL -sertifikaatit parhaan laadun ja kokemuksen takaamiseksi. Lisäksi kaikki tuotteemme täyttävät sisäisen laadunvalvonnan, joka tunnetaan nimellä 4E GUARANTEE -merkki, mikä takaa, että kaikki tuotteet täyttävät korkeimmat laatu-, ekologia-, tehokkuus- ja taloudellisuusstandardit.

Luomme ja valmistamme luonnollisia ja terveellisiä tuotteita ihmisille ja ympäristölle. Emme käytä kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ihmisiä tai ympäristöä. Varmistamme naisten täyden ja tehokkaan osallistumisen johtajuuteen ja päätöksentekoon. Kaikki tuotteemme ovat vaarattomia. Ne eivät saastuta vettä ja parantavat jäteveden laatua. Varmistamme oikeudenmukaiset ja turvalliset työolot sekä työntekijöidemme terveyden. Panostamme ekologisiin tuotantotapoihin, kestävään luonnonvarojen hallintaan ja uusiutuvaan energiaan. Kaikki tuotteet pullotetaan kierrätettyyn muoviin. Edistämme maailmanlaajuista ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja elämäntavasta, joka on sopusoinnussa luonnon kanssa.

ECOCERT on kestävän kehityksen suurin tarkastus- ja sertifiointijärjestö kansainvälisesti. ECOCERT perustettiin Ranskassa vuonna 1991. Se sijaitsee Euroopassa, mutta tekee tarkastuksia yli 80 maassa. ECOCERTin myöntämät sertifikaatit takaavat ja korostavat parhaita ympäristöystävällisiä ja sosiaalisesti tietoisia käytäntöjä. 

V-LABEL on kansainvälisesti tunnettu ja rekisteröity symboli vegaanisten tai vegetarististen tuotteiden ja palveluiden tunnistamiseksi. Kuluttajille V-Label on helppo ja luotettava apu ostoksia tehdessä, yrityksille se on keino viestiä luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä.

All our products meet the internal quality control, known as the 4E GUARANTEE mark, which guarantees that all products meet the highest standards of quality, ecology, efficiency and economy.

Sertifikaatit